• Juridisk

Luftfart er en sterkt regulert bransje, både sikkerhetsmessig og arbeidsmessig. Vi jobber tett med industrien for å sikre en bærekraftig bransje med ansvarlige arbeidsforhold, blant annet gjennom tariffavtaler.

Norsk Flygerforbund har fokus på å være en konstruktiv samarbeidspartner. Derfor leter vi etter løsninger som både gir gode arbeidsvilkår for de ansatte, men som også sikrer arbeidsgiver konkurransekraft. Slik ønsker vi å spille alle parter gode i trepartssamarbeidet. 

Hvordan er NF involvert?

Vi er involvert i juridisk arbeid på flere felt. En av våre viktigste oppgaver er å etablere og vedlikeholde tariffavtaler for piloter som arbeider i Norge. I tillegg bistår vi medlemmene med forhandlinger og prosedyre i tviste- og arbeidsrettssaker. Vi er også en støtte dersom det oppstår personalsaker på arbeidsplassen. Da kan vi bistå med tolkninger av juridiske problemstillinger innenfor tariffavtalen mot hovedavtalen, BSL og selskapets operasjonsmanualer.

Vi rådgir medlemsforeninger innenfor hele arbeidsgiverfeltet, både arbeidsrett, trygderett,  sosialrett og skatterett. Vi deltar også i nasjonal og internasjonal regelverksutvikling, blant annet gjennom IFALPA, ECA, ITF, ETF.

I tillegg har vi også en viktig rolle med å gi myndighetene faglige innspill gjennom høringsuttalelser, utredninger og rapporter.

Kontaktperson

Christopher G. Thune

forbundsansvarlig tariff, juridisk og forhandling