• Internasjonalt

Vi jobber tett mot våre europeiske luftfartskolleger i European Cockpit Assicoation (ECA), og Norsk Flygerforbund var med på å grunnlegge den globale luftfartsføderasjonen IFALPA allerede i 1948.

Luftfarten er en internasjonal bransje, som opererer på tvers av landegrenser både fysisk og juridisk. Derfor er internasjonalt samarbeid så viktig for å sikre gjennomslag for de sakene vi tror på.

Hvordan er NF involvert?

Gjennom internasjonalt samarbeid får vi større gjennomslagskraft. Vi er derfor medlem i European Cockpit Assiciation (ECA), og jobber her opp mot EU og EASA. Norsk Flygerforbund var med på å grunnlegge IFALPA allerede i 1948. I dag er vi representert ved NF-medlem Jack Netskar som president i IFALPA (ekstern lenke). IFALPA har møterett i International Civil Aviation Organization (ICAO), som er FNs luftfartsorgan. Her vedtas regler og retningslinjer for den globale luftfartsindustrien. Gjennom aktiv deltakelse i ECA og IFALPA har vi mulighet til å sette pilotenes interesse på dagsorden på internasjonale arenaer.

Kontaktperson