tariffavtale 

Enige om kollektivavtale

Airlift Flygerforening (ALF) er enige med selskapet om å videreføre kollektivavtalen. – Vi er godt fornøyde med avtalen vi har framforhandlet da den gir de ansatte gode vilkår i en ellers så presset bransje, men allikevel innenfor hva man kan forvente...

Ny tariffavtale i Helitrans AS

Helitrans AS og Helitrans flygerforening, ble 10.februar enige om en ny overenskomst under Hovedavtalen, sammen med NHO Luftfart og Norsk Flygerforbund. ‘Det var enkelte utfordrende områder og ulike ståsteder, men jeg synes likevel partene klarte å gjennomføre forhandlingene i en god...