politisk arbeid 

Oppvaskmøte med departementene

Norsk Flygerforbund møtte i dag Arbeidsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet sammen med Parat, og LO/ Handel og Kontor. Temaet var blant annet manglende tilsyn av Ryanair og andre flyselskaper. Vi ble lovet umiddelbare endringer. Det har stormet rundt Ryanair den siste uken...

NF på Luftfartskonferansen

I slutten av februar arrangerte Luftfartstilsynet sin årlige konferanse i Bodø. På årets konferanse var blant annet Ryanair-sjef Micael O´Leary  en av hovedattraksjoner. NF var sterkt tilstede og forsøkte å stille kritiske spørsmål til O`Leary, som for anledningen stilte i strikket...

NF protesterte – gebyrene ble redusert!

I 2012 ble Luftfartstilsynets gebyrer for flygere foreslått økt med opptil 22 %. Norsk Flygerforbund protesterte, og mante sterkt til å vise moderasjon. Det endte med en økning på gjennomsnittlig 2,5 %. For 2013 er det det fremdeles moderasjonslinjen som gjelder...

Joda, lufta er for alle – også i framtiden

Kaptein i Norwegian, Stig Patey, hadde et innlegg i VG 17.januar hvor han snakker om globalisering, konkurransesituasjonen i luftfarten og behovet for sosial dumping. Men det var også noe han glemte å fortelle. Flykaptein Stig Patey tar i en kronikk i...

Ingen endring i utlendingsforskriften!

Regjeringen har hørt oss og åpner ikke for en endring av utlendingsforskriften slik Norwegian ønsker. – Norske flyselskap kan dermed ikke bruke personell på asiatiske lønns- og arbeidsvilkår, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Norsk Flygerforbund (NF) mobiliserte og engasjerte det som var...

NF i møte med Samferdselsdepartementet

Arbeidstidsbestemmelser (FTL), kontraktspiloter og rapporterting var blant temaene da NF møtte statssekretær Geir Pollestad (SP) i Samferdselsdepartementet. – NF er glade for å ha kunnet gi den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet NFs syn på de foreslåtte felleseuropeiske arbeidstidsbestemmelsene, sier NF-leder Aleksander...

Møte med arbeidsministeren

NF har, sammen med LO, PARAT og NHO vært i møte med arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Temaet var om man skal tillate utenlandsk arbeidskraft på norske fly. I desember gikk høringsfristen ut for å kommentere forslaget om å tillate arbeidstakere fra land...

Godt nytt år?

NF arbeidet er i gang igjen etter en lang og kjærkommen juleferie. – 2012 ble et tøft år for vår bransje. Lite tyder på at 2013 vil bli noe hvileskjær. NF starter januar friskt og skal snart i møte med både...

NF og Luftfartstilsynet enige om det meste

NFs leder og generalsekretær møtte 18. oktober ledelsen i Luftfartstilsynet. Hensikten med møtet var å diskutere aktuelle saker. -NF er svært tilfreds med at Luftfartstilsynet og forbundet er på linje i de fleste viktige saker, sier NF-leder Aleksander Wasland....

Pensjonsreglene må tilpasses virkeligheten

NF har i en høringsuttalelse påpekt at nye pensjonsregler må ta hensyn til at flygere ikke kan arbeide til 67 år. Flygere i for eksempel luftambulansetjeneste må slutte senest ved 60 år. Det er ikke tillatt med flygere over 60 år i...

Kontraktspiloter og Norwegian

I en pressemelding i dag kommenterer Norwegian de sist ukers mediaoppslag om kontraktspiloter og skatt. Norsk Flygerforbund får også omtale. Vi finner det lite formålstjenelig på det nåværende tidspunkt å kommentere pressemeldingen i større grad da vårt inntrykk er at Norwegian...

NF i møte på Stortinget om kontraktspiloter

NFs nestleder Christian Langvatn og generalsekretær Sigurd Løkholm var i dag på Stortinget og møtte representanter fra Arbeiderpartiet for å snakke om kontraktspiloter og deres situasjon. - Vi er glade for at politikerne viser interesse i saken og vi opplever at...

Kontraktspiloter og skattespørsmål

Det har de siste dagene vært omfattende oppmerksomhet i media rundt flyselskapers bruk av kontraktspiloter og skattespørsmålet i den sammenheng. - Det ser ut som at Norwegian her forsøker omgå regelverket hva skatt og arbeidsvilkår gjelder. Det er alvorlig, sier nestleder...

Nye EU-regler sikrer sosiale rettigheter

De nye EU-reglene som vi har omtalt tidligere, vil sikre at crew har rett til sosiale rettigheter i det landet de har hjemmebase - uavhengig av hvilket europeisk selskap de jobber for. Reglene vil tre i kraft allerede fra i sommer....

AFS/Norge gir sin støtteerklæring til Norwegian

AFS Norge støtter pilotene i Norwegian i deres kamp for faste ansettelser. Dette er en viktig kampsak for alle ansatte og ikke minst alle fagorganiserte i Norge, ikke kun innen luftfart. Les hele støtteerklæringen her...

Stor oppmerksomhet rundt ansettelsesforholdene i Norwegian.

I avisen Nordlys kan man lese om ansettelsesforholdene i Norwegian. I dag følger de opp i nettutgaven. Les her...

Endringer i luftfartsloven: Skjerper vandelsregler

Regjeringen foreslår overfor Stortinget å gjøre endringer i luftfartsloven. - Det er viktig at politiet nå kan teste piloter og annet luftfartspersonell for påvirkning av alkohol og andre rusmidler, uten at det foreligger mistanke om lovbrudd. Det vil gjøre luftfarten enda...