operativt 

Cockpit Forum – mai 2019

 De siste nyheter fra Norsk Flygerforbund samlet i et PDF-magasin med innlagte linker, både i innholdfortegnelse og i tekster – last ned her...

Cockpit Forum – desember 2018

De siste nyheter fra Norsk Flygerforbund samlet i et PDF-magasin med innlagte linker – last ned her  ...

Cockpit Forum oktober 2018

Oktoberutgaven av Cockpit Forum – last ned her...

Cockpit Forum Juni 2018

Sommerens utgave av Cockpit Forum – last ned her...

Cockpit Forum november 2017

Novemberutgaven av Cockpit Forum er tilgjengelig – last ned her: ...

Ny luftromsstruktur i Sør-Norge (SNAP) fra 13nov14

Det er nødvendig å samle inn erfaringer fra SNAP for Flysikkerhetskomitéen, og det derfor fint om medlemmer som ønsker det sender inn erfaringer/innspill til: ATS@flyger.no Andre operative innen luftfart er også velkommen til å sende inn – husk og ta med...

Store endringer på OSL fra 30.mai 2013

Det har i lang tid vært stor byggeaktivitet på OSL, men byggingen av T2 begynner for alvor den 30.mai. Dette medfører også helt nye taksemønstre, så det er bare å forberede seg. Nord for dagens terminal har dere sett at det...

Flyoperativt Forum 2013

Flyoperativt Forum ble arrangert på Gardermoen 8.-10. april. Flysikkerhetskomitéen var godt representert og noterte seg mange nyttige moment, både under foredragene og i dialog med luftfartskolleger. Kjell Klevan fikk Flyoperativt Forum sin hederspris for langvarig innsats for Norsk Luftfart. I flysikkerhetssammenheng huskes...

Nye SID/STAR på OSL fra 7.mars

7.mars 2013 innfører nye SID/STAR på OSL. Målet er å redusere drivstofforbruk, forbedre vertikalprofilen på innflyging, redusere støyproblemer, og samtidig trekke dagens «vifter» nærmere flyplassen. I en innkjøringsperiode reduseres kapasiteten i luftrommet. Fra AIP SUP 003/23: «De fleste av SID-prosedyrene endres...

Eurocopters nyaste medlem, EC 225, satt på bakken

UK CAA har med støtte av Luftfartstilsynet pålagt eit flyforbod for Eurocopters nyaste helikopter, EC 225. Dette etter at helikoptertypen har opplevd 2 ditchinger på Britisk sektor på grunn av tap av oljetrykk på gearboksen, etterfulgt av feilmelding på backupsystemet. Flyforbodet...

Ingen endring i utlendingsforskriften!

Regjeringen har hørt oss og åpner ikke for en endring av utlendingsforskriften slik Norwegian ønsker. – Norske flyselskap kan dermed ikke bruke personell på asiatiske lønns- og arbeidsvilkår, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Norsk Flygerforbund (NF) mobiliserte og engasjerte det som var...

Derfor blir rullebanen glatt

Vann i ulike former kan gjøre veier og rullebaner glatte, og en lang rekke fysiske faktorer virker inn på hvor glatte rullebanene blir. Kunnskap om dette fagområdet er helt nødvendig for å forutsi landingsforholdene for fly, og artikkelforfatter Reinhard Mook ved...

EMAS installeres på Kjevik

Kjevik Lufthavn er Europas andre flyplass som får installert EMAS (Engineered Material Arresting System). Utbyggingen ferdigstilles i disse dager og installasjonen vil bli kunngjort gjennom de formelle kanaler. Det betyr dessverre ikke at vi som piloter nødvendigvis vil få nok informasjon...

RNAV-based curved approacher på Gardermoen

På OSL vil det nå bli testet og implementert curved approacher til alle rullebaner. Første testene finner sted i høst og blir implementert for bane 01L i samarbeid mellom Avinor, SAS, Novair og Norwegian....

– Å fly eller ikkje fly?

14.april 2010 kom de første meldingene om vulkansk aske som var på vei fra Eyjafjallajökull og inn i norsk luftrom. I den mest intense perioden ble 80% av all flytrafikk i Europa kansellert. Student ved Institutt for Statsvitenskap (UiO), Rannveig Baaserud...

Revidert avgangsprosedyre på OSL fra 30.juni

Etter flere forsøk på avgang fra parallelle taksebaner på OSL, er det utgitt ny prosedyre for avgangsprosedyre for Avinor gjeldende fra 30.06.2012....

Referat fra IFALPAs ATS-komite

IFALPAs ATS-komite møttes 4.- 6. juni hvor NFs ATS-representant Frode Hoel detok. Det jobbes aktivt på flere områder med bl.a. SID/STAR fraseologi og Remote controlled towers....