kontraktspiloter 

Oppvaskmøte med departementene

Norsk Flygerforbund møtte i dag Arbeidsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet sammen med Parat, og LO/ Handel og Kontor. Temaet var blant annet manglende tilsyn av Ryanair og andre flyselskaper. Vi ble lovet umiddelbare endringer. Det har stormet rundt Ryanair den siste uken...

Trygdetilhørighet for flygende personell

Nye EØS-regler om trygdetilhørighet for flygende personell trådte i kraft 2. februar i år. I de nye reglene anses flygere og kabinpersonell å utføre sitt arbeid i det medlemslandet der de har sin hjemmebase. NAV har nylig kommet ut med informasjon...

– Vi har mast siden 2010

Tidligere dene uken stod to tidligere kabinansatte i Ryanair frem og fortalte om arbeidsforholdene de har jobbet under på Rygge-basen. Saken har medført at det har blitt rettet stor og viktig oppmerksomhet mot kritikkverdige arbeidsforhold for flygende personell som både Norsk...

Utnyttelse av flygende personell

I lys av de siste dagers oppslag omkring arbeidsforholdene for de kabinansatte i Ryanair, uttrykker Norsk Flygerforbund sin fulle støtte i deres sak. – Norsk Flygerforbund (NF) har i lengre tid påpekt uholdbare ansettelsesforhold både i Ryanair og i andre lavkostselskaper,...

Organisering av Ryanair-piloter

ECA har sammen med NF og andre medlemsforbund i flere år jobbet aktivt med å hjelpe Ryanair-pilotene til å organisere seg. Det har vært en lang prosess hvor det nå tas store og viktige steg i riktig retning gjennom det som...

NF i møte med Samferdselsdepartementet

Arbeidstidsbestemmelser (FTL), kontraktspiloter og rapporterting var blant temaene da NF møtte statssekretær Geir Pollestad (SP) i Samferdselsdepartementet. – NF er glade for å ha kunnet gi den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet NFs syn på de foreslåtte felleseuropeiske arbeidstidsbestemmelsene, sier NF-leder Aleksander...

Møte med arbeidsministeren

NF har, sammen med LO, PARAT og NHO vært i møte med arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Temaet var om man skal tillate utenlandsk arbeidskraft på norske fly. I desember gikk høringsfristen ut for å kommentere forslaget om å tillate arbeidstakere fra land...

Godt nytt år?

NF arbeidet er i gang igjen etter en lang og kjærkommen juleferie. – 2012 ble et tøft år for vår bransje. Lite tyder på at 2013 vil bli noe hvileskjær. NF starter januar friskt og skal snart i møte med både...

NF og Luftfartstilsynet enige om det meste

NFs leder og generalsekretær møtte 18. oktober ledelsen i Luftfartstilsynet. Hensikten med møtet var å diskutere aktuelle saker. -NF er svært tilfreds med at Luftfartstilsynet og forbundet er på linje i de fleste viktige saker, sier NF-leder Aleksander Wasland....

Kontraktspiloter og Norwegian

I en pressemelding i dag kommenterer Norwegian de sist ukers mediaoppslag om kontraktspiloter og skatt. Norsk Flygerforbund får også omtale. Vi finner det lite formålstjenelig på det nåværende tidspunkt å kommentere pressemeldingen i større grad da vårt inntrykk er at Norwegian...

NF i møte på Stortinget om kontraktspiloter

NFs nestleder Christian Langvatn og generalsekretær Sigurd Løkholm var i dag på Stortinget og møtte representanter fra Arbeiderpartiet for å snakke om kontraktspiloter og deres situasjon. - Vi er glade for at politikerne viser interesse i saken og vi opplever at...

Kontraktspiloter og skattespørsmål

Det har de siste dagene vært omfattende oppmerksomhet i media rundt flyselskapers bruk av kontraktspiloter og skattespørsmålet i den sammenheng. - Det ser ut som at Norwegian her forsøker omgå regelverket hva skatt og arbeidsvilkår gjelder. Det er alvorlig, sier nestleder...

Nye EU-regler sikrer sosiale rettigheter

De nye EU-reglene som vi har omtalt tidligere, vil sikre at crew har rett til sosiale rettigheter i det landet de har hjemmebase - uavhengig av hvilket europeisk selskap de jobber for. Reglene vil tre i kraft allerede fra i sommer....

ECA gir sin fulle støtte til de nordiske flygerforbund

The European Cockpit Association represents over 38.650 pilots in 38 European Countries including the pilots from your countries, Norway, Sweden, Denmark, Estonia, Finland and Iceland. ECA welcomes the joint statement your 6 Associations have released on the condemnation of airlines’ pushing...

NF informerer om forhandlingene i Norwegian

Norwegian Pilot Forening (NPF) har nå inngått en avtale med Norwegian Air Shuttle (NAS). Den akutte faren for konflikt i Norwegian er over, og eventuelle sympatihandlinger fra NFs side vil ikke være aktuelle. Norsk Flygerforbund (NF) har holdt tett dialog med...

AFS/Norge gir sin støtteerklæring til Norwegian

AFS Norge støtter pilotene i Norwegian i deres kamp for faste ansettelser. Dette er en viktig kampsak for alle ansatte og ikke minst alle fagorganiserte i Norge, ikke kun innen luftfart. Les hele støtteerklæringen her...

Stor oppmerksomhet rundt ansettelsesforholdene i Norwegian.

I avisen Nordlys kan man lese om ansettelsesforholdene i Norwegian. I dag følger de opp i nettutgaven. Les her...

Gammeldagse kontrakter i Norwegian.

E24 skriver i helgen om Norwegian kontrakter som -Kunne sparke piloter etter fem sykedager-. Inntil denne uken opererte Norwegian med kortsiktige kontrakter der den innleide piloten kunne bli sagt opp ved mer enn fem dagers sykefravær på én måned. ...

Moderne fly – gammeldagse kontrakter!

NF gratulerer Norwegian med kjøpet av en mengde nye fly. Desto mer skuffende at pilotene som skal fly, får ansettelseskontrakter som tilhører en forgangen tid....