GPS 

GPS-basert veiprising og jamming kan ramme luftfarten og pasientsikkerheten

Norsk Flygerforbund følger prosessen rundt veiprising nøye. Tidligere har det vært skissert løsninger basert på bruk av GPS alene. Det er bekymringsfullt, da det er liten tvil om at det vil være attraktivt å unndra seg avgift ved å jamme signalene...

Bekymret for sårbarheten i GNSS-systemene

Økt avhengighet av globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS) gir også økt sårbarhet. Derfor har flysikkerhetskomiteen i Norsk Flygerforbund et løpende fokus på å gjøre tjenestene så sikre som mulig. GNSS spiller en avgjørende rolle i luften. Både gjennom posisjonsbestemmelse, navigasjon og nøyaktig tid....