flysikkerhet (FSIK) 

Endringer i luftfartsloven: Skjerper vandelsregler

Regjeringen foreslår overfor Stortinget å gjøre endringer i luftfartsloven. - Det er viktig at politiet nå kan teste piloter og annet luftfartspersonell for påvirkning av alkohol og andre rusmidler, uten at det foreligger mistanke om lovbrudd. Det vil gjøre luftfarten enda...

60-GRENSEN HAR FALT!

Høyesterett har endret rettstilstanden i Norge, ved å fastslå at aldersgrensen på 60 år i Helikopter Service er ulovlig....