ats 

Råd/info om kommunikasjon med lufttrafikktjenesten

Air Traffic Services-seksjonen i Flysikkerhetskomiteen jobber bl.a. for bedre kommunikasjon og forståelse mellom operative aktører i luftfarten. I så henseende er vi opptatt av dialog med relevante fagmiljø, som Faglig utvalg v/ Norsk Flygelederforening. Kommunikasjon mellom piloter og LTT i det...