anbud 

Tett på de nye anbudsrutene

Norsk Flygerforbund jobber tett med fylkeskommunene om å utvikle de nye anbudsrutene. Målet er å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår. Forpliktelse til offentlig tjenesteytelser på flyruter (FOT-ruter) er en ordning hvor staten støtter flyruter som ikke kan drives lønnsomt. Tidligere har...