Norsk Flygerforbund (NF) er et landsomfattende partipolitisk uavhengig forbund, med formål å være arbeidstakerorganisasjonen for alle yrkesflygere i Norge. Vi organisere lokale medlemsforeninger, enkeltstående flygere, flygerstudenter samt medlemmer som har avsluttet sin yrkesaktive karriere som flyger. NF er medlem av International Federation of Airline Pilots Associations», IFALPA og European Cockpit Association, ECA.

Vår primære oppgave er å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser. Dette gjør vi gjennom å forhandle fram tariffavtaler og andre avtaler som sikrer enkeltmedlemmers rettigheter og vilkår. NF yter dessuten støtte under forhandlinger, tvister og konflikter.

Yngve Carlsen
Leder, Norsk Flygerforbund