Flysikkerhetskomiteen FSIK er NFs fagutvalg i alle flyoperativ/flytekniske spørsmål, og ledes av nestleder, operative saker som oppnevnes av Styret for en periode på to år.

ECA
Jo Bjørn Skatval
, Leder
jo.bjorn.skatval@flyger.no
tel: 926 37 028

Tom Heradstveit, ACCIDENT ANALYSIS & PREVENTION – AAP komité
tom.heradstveit@lyse.net
tel: 930 85 077

Frode Moi, HELICOPTERS – HEL komité
frodemoi@gmail.com
tel: 909 12 872

Jo Bjørn Skatval, AIRCRAFT DESIGN AND OPERATION – ADO komité
jo.bjorn.skatval@flyger.no
tel: 926 37 028

Pål Simonsen, AERODROME & GROUND ENVIRONMENT – AGE komité
pal.simonsen@sas.no
tel: 419 04 833

Sindre Hilstad, AIR TRAFFIC SERVICES – ATS komité
sindre.gh@hotmail.no
tel: 906 85 016

John Kristoffersen, HUMAN PERFORMANCE – HUPER komité
jokristo@online.no
tel: 915 75 139

Jo Bjørn Skatval, SECURITY – SEC komité
jo.bjorn.skatval@flyger.no
tel: 926 37 028

Mats Mikalsen Kristensen, UNMANNED AERIAL SYSTEMS – UAS komité
mats.m.kristensen@gmail.com
tel: 988 00 158