IKOM skal bistå med informasjon i forbindelse med tarifforhandlinger og være en ressursbank tilgjengelig for foreningene. Aktuelle saker som er til behandling i foreningene bør legges fram for IKOM som vil komme med sin innstilling som kan benyttes av foreningene.

Endre Antonsen, Leder IKOM
endre.antonsen@flyger.no
mob 957 14 324

Øyvind HjellesetNestleder IKOM
aviator@online.no
mob 913 63 536

Stener Nelson, IKOM
stener_bn@hotmail.com
mob 915 25 333

Synnøve Lilleli, IKOM
synnovelilleli@gmail.com
mob 469 58 868

Mats Larsen, IKOM
mats.larsen@airlift.no
mob 906 95 328

Gustav Bøe, IKOM
Gustavboe@hotmail.com
mob 991 02 356

Aleksander Dale, IKOM
Aleksanderdale86@gmail.com
mob 924 52 080

Roger Andre Håtvedt Gaaserud, IKOM
rahg_76@hotmail.com
mob 930 93 805

Vegard Andreassen, IKOM
vegard.flaaten@gmail.com
mob 468 65 422

Christoffer Brandsøy, IKOM
Christoffer.brand@hotmail.com
mob 957 14 337