Styret består av alle lederne i medlemsforeningene. Representantskapsmøte avholdes 6 ganger i året.

Yngve Calsen, Forbundsleder
yngve.carlsen@flyger.no
tel: 957 14043

Jo Bjørn Skatval, 1. Nestleder
jbskatv@gmail.com
tel: 926 37 028

Jack Netskar, 2. Nestleder, International Director
jack.netskar@flyger.no
tel: 902 86 768

Katinka Riksfjord Sporsem, Daglig leder
katinka.sporsem@flyger.no
tel: 67 10 26 10
mob 920 55 311

Øivind Myhre, Leder ALF
oivind.myhre@airlift.no
tel: 917 53 191

Joakim Smedstuen, Leder ALLF
joakim.smedstuen@airlift.no
tel: 908 03 636

Torstein Sandven, Leder HSF
tors-sa@online.no 
tel: 415 15 995

Arnfred Hansen, Leder LTF
lederltf@gmail.com
tel: 930 04 125

Hans Ivar Kubberød, Leder NLAFF
hans.ivar.kubberød@norskluftambulanse.no
tel: 920 41 831

Jo Bjørn Skatval, Leder NDP
jo.bjorn.skatval@flyger.no
tel: 926 37 028

Christian Laulund, Leder, NSF
christian.laulund@saspilot.no 
tel: 957 19 221

Mathias Mathisen, Leder PIFF
mathimat@gmail.com
tel: 994 07 713

Rune Tranholt, Leder SAF
rune.tranholt@gmail.com
tel: 950 24 249

Frode Holøien, Leder UFF
frodeholoien@hotmail.com
tel: 911 28 704