Full støtte til oppsagte flygeledere

Oppsagte flygeledere i Polen og Albania får støtte fra norske operative kolleger. Illustrasjonsfoto: Éber Gustavo/UnSplash

Flere flygeledere har blitt arrestert eller sagt opp for å drive med foreningsarbeid i Polen og Albania. – En uholdbar og sterkt kritikkverdig utvikling, sier 1. nestleder Jo Bjørn Skatval i Norsk Flygerforbund støttet av Flygelederforeningens leder Robert Gjønnes.

Flysikring og lufttrafikktjeneste utgjør kritisk infrastruktur for luftfarten og for samfunnet. Norsk Flygerforbunds ATS-seksjon (Air Traffic Services) er derfor i tett operativ kontakt med våre luftfartskolleger i Norsk Flygelederforening (NFF).

– En sikker og pålitelig tjeneste forutsetter anstendige arbeidsforhold for ansatte og en sunn sikkerhetskultur som er forankret i et godt partssamarbeid, sier leder Sindre Hilstad i ATS-seksjonen.

Derfor gir Norsk Flygerforbund sammen med Norsk Flygelederforening full støtte til flygeledere i Albania og Polen, som har blitt utsatt for represalier etter sitt fagforeningsarbeid.

LES OGSÅ: IFATKA: Essential infrastructure calls for essential dialogue

I slutten av mars ble tre flygeledere sagt opp fra jobben sin i Polen. To av disse skal ha vært styremedlemmer i fagforeningen ZZKRL, og fikk oppsigelsen i hånda etter en opptreden i media hvor de var bekymret for flysikkerheten.

– Den polske arbeidsgiversiden har også ekskludert ZZKRL fra videre samarbeid og anerkjenner dem ikke lenger som part i arbeidslivet, uten å ha tilstrekkelig hjemmel i lov til en slik handling, uttaler Flygelederforeningens leder Robert Gjønnes.

LES OGSÅ: Støtteerklæring til våre kollegaer i Polen og Albania – NATCA

Det er også betydelig uro i Albania. Her mistet fem flygeledere jobben etter å ha meldt seg uskikket til å utføre operativt arbeid. I forrige uke ble 30 albanske flygeledere arrestert for å ha streiket for blant annet å få sine oppsagte kolleger ansatt igjen. I mellomtiden har albanske myndigheter hentet inn tyrkiske flygeledere for å holde luftrommet åpent. Dette mener fagorganisasjonene ikke er i henhold til de internasjonale sertifikatkravene knyttet til både autorisasjon og rettigheter, og saken er allerede diskutert med både ICAO samt tatt opp på EU-nivå.

– Situasjonen for et antall flygeledere i Albania og Polen viser en uholdbar og sterkt kritikkverdig utvikling som kan sette flysikkerheten, tjenestekvaliteten og et anstendig arbeidsliv under press, sier 1. nestleder Jo Bjørn Skatval som leder flysikkerhetsarbeidet i NF.

1. nestleder i NF og leder av flysikkerhetskomiteen, Jo Bjørn Skatval.

Han mener urettmessige oppsigelser, arrestasjoner og undergraving av ansattes fagforbund skaper en vanskelig og stressende situasjon for flygelederne, og kan få alvorlige konsekvenser for flysikkerheten.

– Det kan i ytterste konsekvens påvirke den enkeltes evne til sikker og effektiv yrkesutøvelse, sier Skatval.

Norsk Flygerforbund gjør oppmerksom på at konflikten i Albania kan medføre forstyrrelser for lufttrafikktjenesten i Tirana FIR og på Tirana internasjonale lufthavn. Vi stiller oss bak støtten til flygelederne i Albania og Polen, og fordømmer urettmessige handlinger overfor disse. Vi er kjent med at pandemien har gått hardt utover flysikringstjenester i likhet med luftfarten for øvrig, men det er avgjørende at dette blir forsvarlig håndtert gjennom et godt partssamarbeid.