Økt spenning kan true luftfarten

Den uoversiktlige situasjonen på grensen kan utfordre flysikkerheten.

Økt spenning på grensen mellom Ukraina og Russland kan sette sivil flytrafikk i fare, advarer FAA.

Den siste uken har Russland utplassert flere militære styrker til Krim-halvøya langs grensen til Ukraina. Utplasseringene inkluderer tanks, bevæpnede kjøretøy, artilleri og luftforsvar, skriver Federal Aviation Authorities (FAA) i et informasjonsnotat.

De skriver videre at situasjonen er uoversiktlig og dynamisk. FAA advarer om at sivil luftfart som opererer i området kan havne i fare dersom situasjonen eskalerer.

Flysikkerhetskomitéens SEC-seksjon anbefaler derfor medlemmer som skal fly østover i Europa å sette seg inn i trusselvurderingene rundt Ukraina fra