Er tiden inne for videreutdanning?

15. april går fristen ut for å søke høyere utdanning . Foto: Green Chameleon (Unsplash)

Den 15. april er fristen for å søke masterprogrammet i luftfartsvitenskap.

Mange av våre medlemmer står i en usikker jobbsituasjon, og flere vurderer kanskje muligheten for å ta en videreutdanning. Som flyger er masterprogrammet i luftfartsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet kanskje noe av det mer relevante.

Human factors, trening, psykologi og teknologi er noen av emnene som er inkludert i studieplanen, og studiet er lagt opp som en samlingsbasert mastergrad som går over tre år. Det er tilrettelagt for flygere i full jobb.

Les mer om studiet og opptakskrav på studiets hjemmesider.