Ny, oppusset utgave av Cockpit Forum

I denne utgaven kan du blant annet lese om:

  • Innføringen av 5G og mulige utfordringer for luftfarten
  • Kvinner i cockpit – første av tre i en intervjurekke i kommende utgaver av Cockpit Forum
  • Det viktige fokuset på fatigue i cockpit – vi snakker om rapportering