Nye trafikkscenarier fra EUROCONTROL

I april 2020 var EUROCONTROLs utsikter for trafikkvekst i Europa under pandemien (frem mot februar 2021) nokså optimistiske når man ser hvordan det faktisk har gått. Nye smittebølger og lite koordinering mellom ulike land er blant årsakene. Det er nå publisert nye scenarier for perioden frem til juni 2021. Det optimistiske anslaget antyder -55 % under 2019-nivå i juni, under forutsetning av en generell forbedring i Q2. Motsvarende -70 % dersom ingen eller liten forbedring. Q1 er uansett en «dead duck», ifølge direktør Eamonn Brennan. ATS-seksjonen i Flysikkerhetskomiteen krysser rorene for en positiv utvikling mot sommeren og høsten.  

Se EUROCONTROLs analyser her.