Frykter kompetansebortfall uten sertifikatstøtte

Mange flygere har mistet jobben og dermed inntektsgrunnlaget som følge av koronapandemien. Norsk Flygerforbund frykter kompetansebortfall, og ber om en avklaring fra NAV på om staten sikrer nødvendig økonomisk støtte for at flysertifikat kan holdes ved like.

Det er kostbart for en kommersiell flyger å opprettholde sertifikatene. Regningen for en legeundersøkelse kommer på omtrent 3.100 kr, og i tillegg kommer prisen for å fornye et eventuelt typekurs. Avhengig av flytype koster dette fort mellom 10 og 20.000 kroner.

Kompetanse koster.

Statistikken fra Nav viser at om lag 750 norske piloter står helt arbeidsledige. Å fornye sertifikatene er en stor kostnad å bære for dem. For fremtidens luftfart er det imidlertid viktig å beholde kompetansen hos pilotene, som på et eller annet tidspunkt skal tilbake i arbeid etter krisen. Derfor har Norsk Flygerforbund skrevet bev til NAV hvor vi etterlyser en løsning tilsvarende det man har fått til i Danmark.

Her kan man som arbeidsledig pilot søke om støtte på opp mot 15.000 DKK for å fornye sine sertifikater. Ordningen er vedtatt i Folketinget, og også i Finland er de enige om en tilsvarende ordning. Norsk Flygerforbund mener det er naturlig at en løsning bør komme på bordet også i Norge.

– Å bygge kompetanse på det norske rutenettet, innenfor operasjoner i et arktisk miljø, er både tid- og kostnadskrevende, men en forutsetning for å opprettholde regularitet og trygge operasjoner. Forbundet er bekymret for at manglende insentiver for å vedlikeholde sin kompetanse kan skape en kompetanseflukt fra norsk luftfart, der ferdigutdannede piloter går over i andre yrker, står det i brevet.

Her kan du lese hele brevet sendt fra forbundet til NAV.