Husk pensjonen din!

LO favør lanserer Egen pensjonskonto.

«Vi har forhandlet frem en gunstig avtale som gir deg ryddige forhold for din innskuddspensjon. Pengene dine investeres i Svanemerkede fond med lave gebyrer, slik at de får mulighet til å vokse og samtidig bidra til en mer bærekraftig verden».

Bakgrunnen for dette er nye pensjonsregler som trådte i kraft 01.01.2021.

Regjeringen.no sier blant annet dette om de nye pensjonsreglene:

«I løpet av februar 2021 vil arbeidstaker få informasjon fra bedriftens pensjonsleverandør om hvilke pensjonskapitalbevis arbeidstakeren har som vil bli overført til egen pensjonskonto, og hvilken pensjonsleverandør som forvalter disse.»

«Når arbeidstaker har fått informasjon om sine pensjonskapitalbevis, har arbeidstaker tre måneder på å bestemme om han eller hun ønsker å reservere seg eller ikke. Denne fristen er satt til 1. mai 2021.»

Du kan lese mer om de nye reglene på regjeringen.no.

Du finner mer informasjon om LOfavør Egen pensjonskonto på LOfavørs hjemmesider.