Tre nye IFALPA Safety Bulletins

IFALPA har kommet ut med 3 safety bulletiner som omhandler Covid-19. Medlemmer oppfordres til å lese og følge opp disse, samt hjelpe til å bekjempe pandemien. Det er også viktig å ha en dialog med arbeidsgiver om tiltaksplan, oppfølging av evt. feil og mangler rundt Covid-19 tiltak. Det er viktig at crew på stopp bevarer en grad av personlig frihet, når man skal hvile og ha fritid.

Luftfartsbransjen står nå i sin verste krise, med færre som skal gjøre mere, under svært restriktive smittevernsregler. Det er derfor svært viktig at alle tenker igjennom hvordan dette kan påvirke den enkelte, med spesielt fokus på begrensninger i frihet, fritid og yrkesutøvelse. Dette kan forsterkes når vi nå går mot julehøytid, som ofte medfører mer stress for mange. Denne julen vil nok mange kjenne ekstra på dette.

Med håp om et bedre 2021 ønskes et God Jul og et Godt Nyttår!

Hilsen Huper- seksjonen

IFALPAs Safety Bulletins kan leses her:

https://www.ifalpa.org/publications/library/covid-19-guidance-for-crews–3300

https://www.ifalpa.org/publications/library/room-lockdown-during-covid-19-pandemic–3399

https://www.ifalpa.org/publications/library/use-of-masks-in-the-cockpit–3401