Ledig stilling: Organisasjonssekretær

Vi søker en strukturert, serviceinnstilt og utadvendt medarbeider som får det viktige ansvaret for forbundets administrative oppgaver, medlemsservice og digitale kommunikasjon. 

Organisasjonssekretæren vil jobbe 50 % for Norsk Flygerforbund og 50 % for Norske SAS-flygeres Forening (NSF), som er forbundets største medlemsforening. 

Organisasjonssekretæren vil være en sentral medarbeider i arbeidet med å videreutvikle NF og NSF til slagkraftige organisasjoner.

Arbeidsoppgaver:

 • Ha ansvar for fellesadministrative tjenester, medlemsservice, styrking av medlemskontakten og oppfølging av forbundets medlemsforeninger, tillitsvalgte og medlemmer 
 • Bistå generalsekretæren i forbundets daglige drift
 • Initiere og utvikle gode og effektive administrasjonssystemer og -rutiner
 • Være forbundets førstelinjetjeneste 
 • Være serviceperson for forbundets styrende organ og komiteer
 • Ha ansvar for forbundets nettsider, elektroniske kanaler og sosiale medier 
 • Være kontaktperson for regnskaps-, bank- og forsikringsforbindelser
 • Planlegge og gjennomføre møter, seminarer og arrangementer 
 • Representere forbundet overfor LO og andre samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter et initiativrikt organisasjonsmenneske som kan jobbe selvstendig og med hodet kaldt i et til tider hektisk miljø. Vår ideelle kandidat har i tillegg:

 • Solid digital kompetanse, herunder kunnskap om publiseringsverktøy og elektronisk kommunikasjon
 • Relevant høgskole-/universitetsutdanning og 4-5 års erfaring fra tilsvarende arbeid; relevant realkompetanse kan oppveie for manglende formell utdanning 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Struktur, selvstendighet og serviceinnstilling
 • Fortrinnsvis kunnskap om fagbevegelsens arbeid 

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et solid fagmiljø og hyggelige kollegaer
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i forbundets kollektive ordninger 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Lønn i henhold til tariffavtale 

Stillingen vil innebære noe reisevirksomhet. Arbeidssted er forbundets lokaler i Drammensveien like ved Solli plass, sentralt i Oslo.

Søknadsfrist: Snarest.

For eventuelle spørsmål, kontakt generalsekretær i Norsk Flygerforbund, Katinka Riksfjord Sporsem, på tlf. 920 55 311.

Om arbeidsgiveren

Norsk Flygerforbund (NF) er det ledende flygerforbundet i Norge og organiserer flygere i alle deler av luftfarten; tung luftfart, helikopterselskap offshore og innland, luftambulansen, privatjet-segmentet, flyinstruktører, dronepiloter og studenter. NF er medlemsforbund i LO og i både European Cockpit Association (ECA) og den globale flygerorganisasjonen IFALPA. NF representerer således norske piloter på både regionalt og globalt nivå. ECA og IFALPA jobber for å fremme det høyeste nivå av flysikkerhet, og sosiale rettigheter, samt arbeidskvalitet for piloter globalt.