Positiv luftfartspakke

Regjeringen, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og FrP har i dag blitt enige om en samlet garantiordning på til sammen 6 milliarder kroner til norsk luftfart. Dette kommer i tillegg til andre tiltak, som blant annet avgiftslettelser og kjøp av flyruter.

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund har følgende kommentar til pakken:

Vi er fornøyd med at partiene har blitt enige om en garantiordning som sikrer helt nødvendig kapital for flyselskapene. Vi var allerede på overtid, og det var helt nødvendig å få på plass en krisepakke for luftfarten nå. Å sikre transportnettet i Norge er helt essensielt.  Å stille 6 milliarder kroner i garanti er i tråd med de råd Norsk Flygerforbund har gitt regjering og storting, og vi er glad for at partiene har lyttet til oss.

  • Den samlede pakken er svært positiv, både fordi den inneholder garantiordninger og viktige kjøp av flyruter som sikrer helt nødvendig infrastruktur i Norge.
  • Tiltakspakken vil roe ned den store usikkerheten rundt norsk luftfart. Jeg vil likevel understreke at det vil kunne bli nødvendig med ytterligere tiltak for å sikre at vi kommer oss gjennom krisen, sier Carlsen.

Kontaktpersoner:

Yngve Carlsen, forbundsleder Norsk Flygerforbund, tlf. 957 14 043

Katinka Riksfjord Sporsem, generalsekretær Norsk Flygerforbund,  tlf. 920 55 311