Nødvendig pusterom for luftfarten

Norsk Flygerforbund har sendt ut følgende pressemelding ifbm. regjeringens krisetiltak for luftfarten

Nødvendig pusterom for luftfarten

Regjeringen har lagt frem krisetiltak for luftfarten. Norsk Flygerforbunds første kommentar er følgende:

  • Norsk Flygerforbund mottar nå varsel om at mange av våre medlemmer permitteres som følge av den pågående krisen. Dette er en svært krevende situasjon for både ansatte og selskapene i hele luftfarten, sier forbundsleder Yngve Carlsen.
  • Regjeringen har forstått alvoret i situasjonen, og setter nå inn helt nødvendige tiltak for å redde luftfartsnæringen. Krisepakken vil gi selskapene pusterom, men det vil være behov for ytterligere tiltak ettersom koronakrisen eskalerer, med de konsekvenser den har for global luftfart, sier Carlsen. 
  • Norsk Flygerforbund har hatt en rekke samtaler med regjeringen, og det er bra at regjeringen har lyttet til våre klare råd om å gi selskapene avgiftslettelser – også til rådet om at avgiftslettelser må ha tilbakevirkende kraft, som de gjør med flypassasjeravgiften. Vi hadde imidlertid forventet at de øvrige avgifter også fikk tilbakevirkende kraft, da selskapene har stort behov for å styrke sin likviditet, sier Carlsen.
  • Det er nødvendig å legge vekk regelboka i denne krisesituasjonen. Det er derfor bra at regjeringen er i dialog med ESA om de statsstøtterettslige sidene ved tiltakene, slik at det også kan settes inn krisepakker som gis unntak fra EØS-regelverket, avslutter Carlsen. 

Kontaktpersoner for spørsmål og kommentarer: 

Forbundsleder Yngve Carlsen, tlf. 957 14 043 

Generalsekretær Katinka Riksfjord Sporsem, tlf. 920 55 311