Drone sighting guidelines

I Norge ser vi en økning av hendelser hvor droner opereres i innflyging trase, uten noen autorisasjon fra lufttrafikktjenesten. Vi ønsker å fremme guidelinje publisert av BALPA som beskriver tiltak ved eventuelle observasjoner av droner. Drone Sighting Guidelines_V6