FELLES FRONT I EUROPA OG LANGSIKTIG JOBBING FØRER FREM

Forslag til endring av forordning Nr 1008/2008 i Artikkel 13 – Wetlease

I 2016 ble det fremlagt et forslag fra EU Kommisjonen som ville føre til endring av forordning Nr 1008/2008 i Artikkel 13.

For info om loven slik den er idag:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32008R1008

Forslaget hadde til hensikt å løse en handelsuenighet mellom USA og Europa, men endringen ville samtidig kunne åpne for fri bruk av wetlease fra hele verden, for selskap med AOC i og utenfor Europa.

Beskrivelse av forslaget finnes her:

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc55904eecd015921d8619b08ca.do

ECA ytret tidlig kritiske spørsmål til forslaget, og i Norge har Norsk Flygerforbund uttalt seg om saken til Samferdselsdepartementet gjennom flere møter og i brevs form.

Endringen ser nå ut til å delvis forkastes, men det gjenstår fortsatt endelig avstemning i Europa-parlamentet. Under følger en tidslinje med korte beretninger ifra saken første gang ble fremlagt og til dags dato. (Det vil også senere bli en totalrevisjon av hele 1008/2008).

21.12.2016 – Forslag til endring av forordning Nr 1008/2008 i Artikkel 13

Januar 2016– ECA får kjennskap til saken og påbegynner arbeidet med evaluering av konsekvenser av endringen. Dette spilles inn til den Europeiske Transportkomiteen, samt endringer til det opprinnelige forslaget. Mye av dette blir etterhvert adoptert.

2017-2018 – ECA har månedlige møter med representanter for TRAN etc. og publiserer mengder av skriv og brev til relevante parter.

I perioden har NF også jobbet med selskapene gjennom en organisasjon som heter Europeans for Fair Competition, der det er drevet lobby opp mot parlamentsmedlemmer osv.

NF representerte LO i SAMAKs arbeid med å foreslå felles nordisk sosialdemokratisk luftfartspolitikk. Arbeidet ble ledet av Danmarks tidligere transportminister og førte til SAMAK rapporten, vedtatt på organisasjonens årsmøte i 2017. Rapporten er i dag et viktig fundament for arbeidet med å få på plass nødvendig regulering rundt den sosiale søyle i luftfart på EU nivå.

24.05.2018 – Den Europeiske Transportkommisjonen (TRAN) stemmer i mot forslaget om full liberalisering av wetlease og fastslår at liberaliseringen kun skal gjelde for avtaler med tredje parts land inngått før 01.01.2018. Endelig avgjørelse i Europaparlamentet gjenstår, men ingen store endringer er ventet.

01.06.2018 – ECA oppfordrer sine medlemsforbund til å forberede seg på å kontakte nasjonale myndigheter i den hensikt å påvirke politisk dersom endringer til Transportkommisjonens opprinnelige avstemning allikevel skulle forekomme. Det vil si at alle forbund i Europa trykker på sine samferdselsdepartement om å støtte TRAN sitt reviderte forslag i neste luftfartsmøte i EU/EØS.

NF har personlig møte med SD i begynnelsen av juni 2018, og skriver ECA-koordinert brev til Samferdselsdepartementet om å støtte TRAN ultimo juni 2018.

NF forbereder seg på ytterligere politisk påvirkning på hjemmebane dersom dette skulle bli nødvendig og det er behov for økt oppslutning fra flere nasjoner i Europa-parlamentet.

Med det så ser det ut til at felles front i Europa og langsiktig jobbing fører frem, dog ikke full seier ennå, men et steg på riktig vei. 1008/2008 vil bli revidert i sin helhet og USA/EU + Norge/Island avtalen er ikke balansert. Vi jobber videre

For den interesserte leser er vårt PP om wet lease vedlagt denne info.

20180423 Norsk Flygerforbunds om Wet-Lease