Streik i Oslo mot bemanningsbransjen. Møt opp foran Stortinget kl 14

Politisk streik i Oslo førstkommende onsdag kl 14.

« Førstkommende onsdag holdes det politisk streik i Oslo mot bemanningsbyråer. Det er samling foran Stortinget kl 14 og vi oppfordre våre medlemmer til å møte opp. 2017-11-15-politisk-streik-bemanningssbransjen

Dette er et tema som i høy grad berører vår bransje. Bemanningsbransjen bre om seg, og selv om det denne gang er byggebransjen som står for initiativet, er dette noe som også gjør inntog i luftfarten.

Bemanningsbransjen var ment å erstatte faste ansatte ved sykdom og permisjoner, men i realiteten sprer det seg, og har ført til fullt frislipp av løsarbeiderkontrakter. I vår bransje kjenner vi det igjen ved A-typiske kontrakter og ansettelsesformer, pay to fly og andre kreative former for arbeidsgivers fraskriving av ansvar» .