– Styrk den norske modellen

 LO, Unio, YS og Akademikerne er samlet i et felles krav til regjeringen om at den må styrke den norske modellen.
I dagens regjeringsplattform sier regjeringen at den vil legge til rette for et organisert arbeidsliv og et velfungerende trepartssamarbeid. Hovedorganisasjonene er samlet om at denne ambisjonen må forsterkes, og at vi sammen må arbeide for å øke organisasjonsgraden, slik at vi kan bevare den norske modellen og ruste samfunnet best mulig til å møte de utfordringene vi står overfor.
I et felles brev til statsminister Erna Solberg foreslår LO, Unio, YS og Akademikerne at følgende punkter tas inn i en ny regjeringsplattform:
1. Styrk trepartssamarbeidet
2. Et arbeidsliv med trygge rammer og en lønn og leve av
3. Forskning på den norske modellen
4. Mer kunnskap om arbeidslivet inn i skole og høyere utdanning
5. Øk fradraget for fagforeningskontingent
Les hele brevet til statsminister Erna Solberg her:  Felles krav til regjeringen for å styrke den norske modellen