SAS-streiken er avblåst

Aircraft-SAS-in-the-air-300x199Norsk Flygerforbund og Parat har oppnådd enighet med NHO Luftfart/SAS om en ny tariffavtale. Resultatet er godt nok til å avblåse streiken.

Vi har fått gjennomslag for våre viktigste krav. Dette gjør at vi kan anbefale avtalen for våre medlemmer, sier forhandlingslederne Jens Lippestad i Norsk Flygerforbund og Jan Levi Skogvang i Parat.

Viktige elementer i avtalen:
Sikrer at hele og faste stillinger er hovedregelen
At man i hovedsak skal kunne avvikle ferien innenforforbedringer i arbeidstidsmønsteret
En lønnsøkning på 6 % over tre år

Den endelige avtalen er tilnærmet det samme tilbudet vi ga SAS under meklingen i helgen. I dette tilbudet hadde vi strukket oss svært langt for å unngå en streik. Den usikkerheten som er skapt de siste dagene har således vært helt unødvendig, sier Lippestad.

Den største utfordringen i meklingen har ifølge Skogvang vært uttalelsene fra NHO-direktør Torbjørn Lothe og konsernsjef Gustavsson. Det vi nå har fått er i tråd med hva de har fått i de andre skandinaviske landene og det som lå på bordet i meklingen når vi gikk fra hverandre for noen dager siden. Resultatet viser at påstandene disse to har fremsatt i media de siste dagene, ikke medførte riktighet, sier Skogvang.

Leder for SAS-pilotene i Parat, Jan Levi Skogvang, sier meklingen kom inn på et bedre spor etter tre dager med streik.

Selv om det har vært et beskjedent streikeuttak så langt møtte vi onsdag en motpart som var mer imøtekommende. Vi synes det er bra at vi sammen har funnet en løsning og unngår streik, sier Skogvang.