NHO Luftfart og SAS snakker usant

Pressemelding fra Norsk Flygerforbund

Etter at meklingen mellom SAS-pilotene i Norsk Flygerforbund og Parat og motparten NHO Luftfart/SAS brøt sammen, hevder NHO Luftfart og SAS overfor flere medier at de har tilbudt norske SAS-piloter det samme som svenske og danske piloter. Dette er usant. Det var nettopp like vilkår som sine skandinaviske pilotkolleger de norske pilotene krevde fra SAS, men som SAS avviste.

Før meklingen var SAS mest opptatt av å fremme krav om at pilotene skulle bli sesongarbeidere, med 20% redusert lønn og arbeidsvilkår.
– Vi er svært skuffet over at seriøse aktører som NHO Luftfart og SAS snakker usant om de faktiske forholdene. Om det er for å velte skylden for konflikten over på egne ansatte kan man bare spekulere i. Denne tonen er egnet til å skape konflikt. I denne arbeidskonflikten må SAS og NHO Luftfart bære det hele og fulle ansvaret for at meklingen brøt sammen, sier Jens Lippestad, forhandlingsleder i Norsk Flygerforbund,

– Vi ønsker ikke å ramme passasjerene. Derfor forhandlet vi på overtid. Dersom SAS er villige til å finne en løsning basert på tilbudet Norsk Flygerforbund og Parat ga dem mandag morgen, møter vi gjerne til forhandlingsbordet igjen.

– Det kan synes som SAS er mer opptatt av å sverte egne arbeidstakere og mindre av sitt omdømme. I tillegg til en avtale som likestiller oss med våre danske og svenske kolleger forlanger vi en uforbeholden unnskyldning fra SAS hvor de trekker tilbake påstandene sine. Nok er nok, sier Lippestad.

Norsk Flygerforbund reager også på at SAS ønsker å fremstille pilotene som bortskjemte og høyt lønnede ved å trekke frem de høyest lønnede pilotene med over 25 års fartstid i selskapet. Sannheten er at begynnerlønnen for SAS-piloter er 37.000 i måneden – inkludert alle tillegg. SAS Pilotene jobber i dag 50% mer enn for 10 år siden til samme nominelle lønn som da. Det betyr at SAS har halvert sine pilotkostander.

– SAS burde være opptatt av å ta vare på sine piloter istedenfor å tråkke på dem. Dette er lojale ansatte som er glade i jobben sin og som har stilt opp for selskapet i alle kriser SAS har vært i,avslutter Lippestad.