SAS-pilotene starter mekling

Aircraft-SAS-in-the-air-300x199

PRESSEMELDING

SAS-pilotene starter mekling

Ifbm. brudd i forhandlingene mellom Norsk Flygerforbund/LO og NHO Luftfart/SAS vil partene møtes til mekling hos Riksmekleren 9. september klokken 10.00 til 10. september kl. 24.00.

–  Vi har stilt opp på dugnad for å redde SAS i dårlige tider, og da er det ikke urimelig at SAS i gir noe tilbake når det går bedre. Vi er opptatt av at selskapet skal lykkes, og har derfor stilt moderate krav. Det eneste vi krever er et lønnsoppgjør på linje med andre, ett par helger fri i måneden og trygge arbeidsplasser sier Jens Lippestad, forhandlingsleder for Norsk Flygerforbund og leder i Norske SAS-flygeres Forening.

– Våre medlemmer reagerer kraftig på at SAS forteller usannheter om pilotene. Fra 2006 frem til i dag er personellkostnadene til pilotene halvert, samtidig som SAS flyr like mye. Pilotene jobber dermed mer for samme eller dårligere lønn, sier Lippestad.

– SAS har så langt vært totalt uinteresserte i å imøtekomme våre krav, og krever i stedet at piloter som i dag har heltidsstillinger skal jobbe deltidsstillinger. At SAS ønsker å innføre et løsarbeidersystem, hvor vi kun har jobb og lønn når SAS har brukt for oss, er helt uakseptabelt. Jeg er helt sikker på at våre kunder ikke vil ha et selskap som ligner på Ryan Air. Derfor må ikke SAS skalte og valte med de ansatte, men utvikle selskapet i samarbeid med de ansatte og kundene, sier Lippestad

– Vi føler et stort ansvar for ikke å ramme passasjerene, og derfor har vi strukket oss veldig langt. Men når vi blir møtt av et selskap som vil gi oss betydelig dårligere arbeidsvilkår, vil vi vurdere å ta i bruk de kampmidlene vi har til rådighet. Nå er det opp til SAS å vise reell vilje til å finne en løsning. Da unngår vi en konflikt som rammer passasjerene, avslutter Jens Lippestad.

Pressekontakt
Katinka Riksfjord Sporsem, generalsekretær Norsk Flygerforbund, telefon 920 55 311,
e-post: katinka@flyger.no