LO-kongressen: Yngve Carlsens tale om luftfart

Norsk Flygerforbund deltar for første gang på LO-kongressen. Forbundsleder Yngve Carlsen trakk frem det faglig-politiske samarbeidet som avgjørende for å løse utfordringene i luftfarten, da han i dag talte til kongressen. 

Forbundsleder Yngve Carlsen.

Forbundsleder Yngve Carlsen.

Dagens debatt om den faglig-politiske situasjonen ble innledet av LO-leder Gerd Kristiansen og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Les Yngve Carlsens tale til LO-kongressen under (sjekkes mot fremføring):

Kjære Kongress,

Det er med stor glede at Norsk Flygerforbund deltar på LO-kongressen for aller første gang.

Gerd, i åpningstalen din sa du at det du er mest glad for som LO-leder er å ha bragt nye forbund inn i LO.

På vegne av NF vil jeg si: den gleden er gjensidig!

Det er et privilegium å tilhøre en organisasjon som til de grader tar ansvar for samfunnsutviklingen.

Og Jonas, vi snakker med mange politiske partier.

Men det er Arbeiderpartiet som virkelig har lyttet – og som i partiprogrammet har fattet historisk viktige vedtak for luftfarten.

Det faglig-politiske samarbeidet er unikt – og vil være avgjørende for å løse de betydelige utfordringer luftfarten i dag står overfor.

Luftfart var for få år siden fyrtårnet for kvalitet, sikkerhet og trygge jobber. I dag er bransjen i fritt fall –  der seriøse aktører kappes i å omgå regelverk og tilsyn.

Flygere frykter ikke konkurranse. Men vi frykter usunn konkurranse.

Når en kopp kaffe snart koster mer enn en flybillett bør det være innlysende at det nok er de ansatte som betaler prisen.

Tenk på det neste gang dere flyr, at i dag risikerer faktisk unge piloter å BETALE arbeidsgiver for å jobbe det første året.

Vi vil ikke ha en slik utvikling – hvor nulltimerskontrakter og midlertidighet truer sikkerheten til alle som flyr.

En sterk faglig-politisk allianse kan snu denne utviklingen.

Helikoptervirksomheten i norsk offshore er verdens beste – tuftet på et sterkt trepartssamarbeid.

En innføring av felleseuropeisk regelverk for slike operasjoner blir å gamble med flysikkerheten.

Vi MÅ derfor si nei til dette regelverket.

Innenlands helikopterdrift er den delen av luftfarten som er preget av flest ulykker – og lavest organisasjonsgrad.

Vi må derfor redusere antall ulykker og organisere de ansatte.

Det faglig-politiske samarbeidet i SAMAK har nylig utformet nordisk luftfartspolitikk. Dette historiske arbeidet er et viktig verktøy for en sunn utvikling av europeisk og internasjonal luftfart.

Jeg kom mandag fra årskongressen til det internasjonale flygerforbundet. Der delte tillitsvalgte ledere fra alle deler av kloden bekymringen for utviklingen.

Men det som er gjort i Norge – og i Norden – vekket begeistring. Nå må verktøykassa lånes ut til EU kommisjonen

Det faglig-politiske samarbeidet er en politisk kraft som piloter globalt verdsetter –  og som norske piloter vil ta sin del av ansvaret for å videreutvikle.

Takk for oppmerksomheten.