Tilliten til EASA er svekket

Yngve TV 2

TV2 viste onsdag dokumentaren ”Siste tur”, om helikopterulykken på Turøy, der 13 mennesker mistet livet. Norsk Flygerforbund reagerer sterkt på opplysningene som fremkom i TV2-dokumentaren, der helikopterprodusenten Airbus innrømmer at de trolig kunne gjort mer for å forhindre ulykken.

–      Vi avventer nå de endelige konklusjonene fra Statens Havarikommisjon for transport (SHT) om årsaksforholdene, og hva som kunne vært håndtert på en annen måte før og etter ulykken. Vi har full tiltro til at SHT har behandlet mange av påstandene som fremkom i TV2-dokumentaren, og at svarene vil bli gitt i havarirapporten, sier Yngve Carlsen, forbundsleder i Norsk Flygerforbund.

–      Vår tillit til det europeiske Luftfartstilsynet (EASA) ble alvorlig svekket da EASA i oktober 2016 overprøvde og satte til side flysikkerhetsvurderinger gjort av luftfartsmyndighetene i Norge og Storbritannia, og hevet flyforbudet for de berørte Super Puma-versjonene uten å vite hva som var årsaken til Turøy-ulykken. I lys av det som nå har kommet frem i TV2s dokumentar er Norsk Flygerforbunds tillit til det europeiske luftfartstilsynet (EASA) ytterligere svekket.

– Når Airbus´ øverste leder nå innrømmer at mer burde vært gjort etter ulykken i 2009 oppleves dette som et hån mot både de etterlatte og alle som flyr med denne helikoptertypen. Vi har full tillit til luftfartsmyndighetene i Norge og Storbritannia, som sannsynligvis er de mest faglig kompetente i verden hva angår offshore helikopteroperasjoner, sier Carlsen.

–      Norsk Flygerforbund er i denne sammenheng svært bekymret for at Norge vil innføre et felleseuropeisk regelverk for offshore helikopteroperasjoner (HOFO) på norsk sokkel. Dette vil medføre at Norge gir fra seg tilsynsansvaret. I lys av det som nå har kommet frem er det innlysende at innføringen av et slikt regelverk vil true flysikkerheten, forteller Carlsen.

–      Flysikkerhet er prioritet nummer én i luftfarten. Norsk Flygerforbund jobber kontinuerlig for å fremme sikkerheten i alle segmenter av luftfarten, og imøteser nå en offentlig debatt om hvordan vi best kan ivareta og forbedre flysikkerheten. Vi har ingen flere liv å miste, understreker Carlsen.