Interesse for industrielt arbeid? NF trenger hjelp!

Vi snakker ikke om gruveindustri eller smelteverksindustri, men rettferdighet i vår industri: Luftfarten.

NF trenger piloter med interesse for arbeidsmessige utfordringer for flygerkorpset! Kontraktsjobbing, transnasjonale selskap, flygetidsregler, tariffer er noen av temaene som er aktuelle.

Følgende komitéer er del av det industrielle arbeidet i IFALPA (se gjerne på «Current Hot Topics» og «Breafing Leaflets» for å se hva det jobbes med):

Professional & Government Affairs Committee (PGA)

I NF er det ulik vektlegging av de ulike industrielle tema. Industriell komité (IKOM) jobber p.t. primært opp i mot de aktuelle tema som faller inn under PGA-komitéen

Det er ønskelig med medlemmer i IKOM. Oppgaver, møter og fagansvar vil bli fordelt etter behov, interesse og kapasitet. Alle IKOM-medlemmer/eksperter vil bli inkludert i all intern fagoppdatering (LO/NF, ECA, IFALPA etc.) og arbeidsgruppers informasjon og resultat.

Send inn en søknad til Norsk Flygerforbund merket «IKOM» med kort beskrivelse av interesse og ønsker, samt en CV innen 18des16.
Evt spørsmål kan rettes til NFs nestledere via jo.bjorn.skatval@flyger.no og/eller jack.netskar@flyger.no