Moderne fly – gammeldagse kontrakter!

NF gratulerer Norwegian med kjøpet av en mengde nye fly. Desto mer skuffende at pilotene som skal fly, får ansettelseskontrakter som tilhører en forgangen tid.NF har fått kopi av kontrakter som presenteres for Norwegians nye piloter.

-Dette er skuffende lesning, sier NFs leder Aleksander Wasland. Vi mener at en arbeidsgiver som trenger arbeidskraft, bør gå til ansettelser, og ikke bare benytte vikarbyråer.

Vikarkontrakter gir ikke rett til pensjon, nesten ikke sykepenger, og så godt som intet oppsigelsesvern.

-Vi har ikke til hensikt å la disse kontraktene gå upåaktet hen, avslutter Wasland.