Brev fra NFs leder – forsvinner WFF?

Kjære kolleger –

Widerøe Flygerforenings leder, på vegne av styret, meldte WFF ut av Norsk Flygerforbund med øyeblikkelig virkning på søndag. Deretter ble WFFs medlemmer orientert om bl.a dette i et skriv fra styret.

Som NFs leder beklager jeg WFF-styrets vedtak. Riktignok vektlegges det i utmeldingen at det er mulig at Widerøepilotene melder seg inn igjen, etter en generalforsamling 18. juni. NF vil derfor selvsagt legge seg i selen for at beslutningsgrunnlaget for et slikt valg blir mest mulig balansert. Som vi har merket i den siste tiden så er pilotkollegiet i Norge lite, og de fleste NF-medlemmer har venner, og kjenner flere i andre selskap. Det er derfor at engasjementet rundt å beholde NF-familien er stort – vi alle vil det beste for våre venner!

Widerøe-piloter er jo, som så mange andre av oss, i hardt vær med mange utfordringer, og å miste NF og IFALPA sin kompetanse fra 23. mai forstår jeg er kritisk. Både søndag, mandag og tirsdag har jeg mottatt spørsmål fra mange av dere. Jeg vet også at Jack, som sitter i IFALPA-ledelsen har mottatt en del spørsmål. Diskutér gjerne svarene. NF vil fortsette å komme med mer faktainformasjon om (spillet rundt) hovedorganisasjonsvalg, slik at de beste vurderinger kan bli tatt.

 

Fly safe!

Jo Bjørn

 

P.S.
Til de fra Widerøe som har ønsket ytre om å bli direktemedlem i NF, for å ikke miste medlemskapet og IFALPA-fordelene, er det greiest å vente til etter 18. juni, og se om det da fremdeles er aktuelt.