IFALPA World Conference er gjennomført – rapporter tilgjengelig.

Foruten at Jack Netskar har blitt valgt inn i toppledelsen i ILogoFALPA
(ref Facebook og pressemelding) har årskonferansen inneholdt mange interessante emner, både industrielt (arbeidsrettigheter og pilotrettferd) og teknisk (flysikkerhetrelatert).
Gode foredrag og nyttige nettverk har blitt vedlikeholdt og nye er skapt.
Jevnlige rapporter fra konferansen er produsert, og for de som er interessert er de å finne her.