April-utgaven av FSIK-Bulletin

Airport-firefightersBl.a:
– Røykdykkertjenesten – er den nødvendig å ha?
– Toxic Air – ny standard på vei
– Wake turbulence, noen ganger er det ikke noe problem…

April: FSIK-Bulletin