50 000 amerikanske og kanadiske piloter støtter Norwegian pilotene

Den amerikanske flygerforbund IALPA sender sin støtte til Norwegian pilotene:

http://bodonu.no/51-000-amerikanske-piloter-stiller-seg-bak-norwegian-streiken/