Pressemelding: Norsk Flygerforbund støtter kollegene i Norwegian

PRESSEMELDING TIL NTB

Norsk Flygerforbund støtter kollegene i Norwegian

Norsk Flygerforbund gir uforbeholden støtte til kollegene i Norwegian, i deres krav om at de skal ha en tariffavtale med den reelle arbeidsgiveren. Retten til innflytelse på egen arbeidssituasjon gjennom en tariffavtale, er helt grunnleggende i norsk arbeidsliv. Det er ingen grunn til at ikke Norwegian også skal akseptere dette.

Norsk Flygerforbund tar også sterk avstand fra bruk av innleide personer og selskaper, av eksperter definert som klart streikebryteri. Norsk Flygerforbund er tilsluttet det verdensomspennende flygerfellesskapet IFALPA, og minner om at IFALPA registrerer personer som har opptrådt som streikebrytere. Vi sender ut en sterk oppfordring til våre medlemmer om å respektere den lovlige konflikten i Norwegian, og advarer mot å påta seg arbeid som kan karakteriseres som streikebryteri.

Kontakt:

Leder i Norsk Flygerforbund, Petter Førde, 924 94198

Generalsekretær Sigurd Løkholm, 932 35888