Ny luftromsstruktur i Sør-Norge (SNAP) fra 13nov14

Det er nødvendig å samle inn erfaringer fra SNAP for Flysikkerhetskomitéen, og det derfor fint om medlemmer som ønsker det sender inn erfaringer/innspill til:
ATS@flyger.no

Andre operative innen luftfart er også velkommen til å sende inn – husk og ta med hvor dere jobber (ATC-enhet/Flytype etc.)
flap-test
Meldinger vil bli behandlet fortrolig (anonymiseres) og brukes til statistisk analyse/generelle henvendelser til aktuelle kontakter.