Ledig NF-verv: SEC-representant

NFs SEC representant har bedt om avløsning, og vervet ønskes besatt så snart som mulig. Vi har behov for en person som interesserer seg for flysikkerhetsarbeid med vekt på ”Security”, både nasjonalt og internasjonalt.Vedkommende vil også være NFs representant i IFALPAs SEC Committee som møtes 2 ganger årlig.
Arbeidsoppgavene vil innebære kontakt med Luftfartstilsynets Security avdeling og Sikkerhetsrådet for luftfarten.

Vedkommende må påregne møtevirksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

Søknad på vervet sendes via din medlemsforening innen 01.06.2012.

For ytterligere informasjon, kontakt:
NFs leder Aleksander Wasland (aleksander.wasland@flyger.no / 901 86 451), eller nestleder Knut Backer (kbacker@online.no / 900 16 046).Les utlysningen som PDF-fil