FTL: Seks eksperter advarer EU

Seks eksperter ber nå EU tenke seg nøye om før de godkjenner de nye arbeidstidsbestemmelsene for flygende personell. Forslaget fra EASA gis kritikk for å ikke fullt ut være forankret i vitenskapen og peker på konkrete punkter de mener må forbedres.

ETSC LogoEuropean Transport Safety Council (ETSC) er positive til EASAs forsøk på å utarbeide fatigue-reduserende arbeidstidsbestemmelser for flygende personell. Men de seks ekspertene som står bak skrivet fra 6.mai, kommer samtidig med konkret kritikk og ber beslutningstakerne i EU tenke seg nøye om før de godkjenner forslaget fra EASA. De mener forslaget slik det foreligger nå ikke er godt nok.

Nestleder i Norsk Flygerforbund, Christian Langvatn

Nestleder i Norsk Flygerforbund, Christian Langvatn

– Dette er en vurdering av EASAs endelige FTL-forslag fra eksperthold som vi har etterspurt i lang tid, men som hverken EASA eller EU-kommisjonen har hatt interesse av. Nå kommer det altså fra et uavhengig miljø og tre av ekspertene er de samme som tidligere har bistått EASA med vitenskapelige rapporter om fatigue. Dette må EUs beslutningstakere ta seriøst, sier nestleder i Norsk Flygerforbund, Christian Langvatn.

Ekspertene som arbeidet for EASA i 2011 er redd for at deres rapporter har blitt misforstått da EASA har valgt å se bort fra flere av anbefalingene de da kom med. Flere av anbefalingene i det ekspertene og ETSC nå kommer med stemmer overens med tidligere rapporter, og konkret gjelder det blant annet følgende punkter:

  • Nattflyging (FDP) må begrenses til 10 timer, ikke 11 slik EASA mener. Det kan dog være mulig med opptil 14 timer dersom arbeidsdagen starter i tidsrommet 08-11 på formiddagen.
  • Reduksjon av maksimal arbeidstid må starte allerede etter 2. landing, ikke etter 3. landing slik EASA og vårt eget Luftfartstilsyn mener. Dette vil ha stor betydning for norske flyselskaper da vi har mange flyninger pr. dag.
  • Standby: ekspertene mener det er behov for mer forskning for å se på effektene av standby og fatigue, men de påpeker at crew må ha tilgang til tilstrekkelig hvilefasiliteter (class 1) og at standby-tid må telle opp mot FDP. Samtidig påpekes det at man må unngå lange våkentider når standby kombineres med aktivt flytjeneste.
  • Disruptive schedules (kombinasjon av tidligstart/senstart, split osv): også her mener ekspertene det må mer forksning til, men de påpeker at tidligstarter ikke må ende opp med tjeneste som går inn i WOCL (windows of carcadian low), samt at disruptive schedules kun må foregå i et FRMS-system.
  • Ekspertene understreker også at FRMS (Fatigue Risk Management System) skal være et system for å redusere fatigue og IKKE et system for å tøye grensene enda mer enn hva regelverket åpner for.

Konklusjonen fra ETSC er at de erkjenner behovet for å etablere robuste FTL-ordninger som dekker hele EU, og at de håper at sluttresultatet vil bli økt og ikke redusert sikkerhet. EASAs forslag mener de går i riktig retning, men at det fortsatt er mye som gjenstår. Sannsynligheten for å lykkes vil imidlertid avhengig av et godt utbredt og robust FRMS-system i hele EU, og at punktene som nevnt over kommer på plass.

ETSC vil derfor oppfordre EU-kommisjonen, EUs medlemsstater og EU-Parlamentet til å tenke nøye før du gir den endelige godkjenningen til EASAs endelige FTL-forslag.

Les hele skrivet fra ekspertene og ETSC her: http://www.etsc.eu/documents/ETSC_position_FTL.pdf

(ETSC er en Brussel-basert uavhengig organisasjon som har som målsetting å redusere antall skadde og døde innen transportsektoren i hele Europa)