Oppvaskmøte med departementene

Norsk Flygerforbund møtte i dag Arbeidsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet sammen med Parat, og LO/ Handel og Kontor. Temaet var blant annet manglende tilsyn av Ryanair og andre flyselskaper. Vi ble lovet umiddelbare endringer.

Det har stormet rundt Ryanair den siste uken etter at to kabinansatte stod frem og kritiserte forholdene i Ryanair. De mener seg usaklig oppsagt og deres forbund Parat går til sak mot flyselskapet. Både NF, Parat, LO og HK er svært kritiske til at Luftfartstilsynet ikke har utført et eneste tilsyn med Ryanair og deres base på Rygge, og NF har helt siden 2010 forsøkt å få Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet til å komme i gang med det tilsynet de er pålagt å utføre.

International Director i NF, Jack Netskar.

International Director i NF, Jack Netskar.

I dag, onsdag 17.april, møttes fagforeningene til møte med de berørte departementene etter bråket den siste uken. Ett av målene var å kreve at Luftfartstilsynet måtte komme i gang med sitt tilsyn så fort som mulig.

LO har stilt spørsmål om Luftfartstilsynet har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre tilsyn som angår arbeidsforhold og miljø, og i media har de uttalt at de mener Arbeidstilsynet må bistå. Dette kravet lar de nå ligge, men at dette i stedet skjer i samarbeid med Arbeidstilsynet, noe NF også mener er fornuftig. Fagforeningen ba i stedet om at Luftfartstilsynet involverer arbeidstakerorganisasjonene i langt større grad da det er vi som sitter på den beste og daglige innsikten i arbeidsforhold og arbeidsmiljø.

Raske endringer
Det ser nå ut til at vi får det som vi vil hva angår raskt tilsyn.

– Det vil bli gjennomført et så bredt tilsyn som mulig, så raskt som mulig, lovet statssekretær Geir Pollestad fra Samferdselsdepartementet etter møtet, og innrømmet samtidig at det er svært kritikkverdig at det ikke har blitt utført tilsyn som Luftfartstilsynet fikk ansvaret for allerede i 2010. Pollestad kunne for så vidt ikke si noe konkret om når tilsynet vil komme i gang, men NF har en forventning om at dette skjer innen få uker.

– Vi kan ikke vente lenger nå. Vi har allerede ventet i 3 år, sier NFs Jack Netskar som deltok på møtet.

Luftfartstilsynet skal fortsatt sitte på ansvaret for tilsynet av arbeidsforhold, men statssekretær Pollestad sa at de skal få hjelp for å komme i gang.
– Vi må sikre oss at Luftfartstilsynet har tilstrekkelige ressurser. De skal sette seg ned med Arbeidstilsynet og finne ut hvordan de skal jobbe bedre sammen. De har allerede en samarbeidsavtale, påpekte han.

Kravet om et trepartsutvalg i Luftfartstilsynet ble også innfridd under møtet.
– Nå har vi fått et klart løfte om at vi som arbeidstakerorganisasjoner skal involveres. Dette trepartsutvalget vil gi oss en helt annen mulighet til å påvirke tilsyn i luftfarten. Nå kan vi slippe frustrasjonen over mangel på reaksjoner på bekymringsmeldinger, ikke bare i Ryanair, men i hele bransjen, sa Trine Lise Sundnes (LO).

Samferdselsdepartementet har tidligere varslet at de vil gjennomføre en utredning i løpet av året, hvor de skal se på luftfarten under ett. Også i dette arbeidet lovet han å involvere partene i arbeidslivet. – Det er et tydelig behov for større kontakt mellom partene, sa Norvald Mo, statssekretær i arbeidsdepartementet.

Finansdepartementet stilte med juridisk kompetanse i møtet og viste stor interesse for å motta ytterligere konkret informasjon og en videre dialog rundt de utfordringer vi har med transnasjonale selskaper. Dette vil NF følge opp.

NF-testbannerFornøyde fagforeninger
– Selv om det har tatt tid har vi nå fått lovnader om raske forbedringer. Det forventer vi også å se da dette går på de den generelle tilliten til Luftfartstilsynet. En sikkerhetskritisk bransje må ha tillit til at nasjonale tilsynsmyndigheter fungerer godt, også i forhold til arbeidsforhold og arbeidsmiljø, sier Jack Netskar.

Vegard Einan fra Parat følger opp: – Jeg er en forsiktig optimist. Luftfartstilsynet har store utfordringer. De ansatte i bransjen sliter med tilliten til tilsynet. Nå må det på plass nok ressurser og et bedre samarbeid mellom de to tilsynene.

– Jeg er fornøyd med at de har en plan for arbeidet videre, framholdt Peggy Hessen Følsvik fra Handel og Kontor.