Trygdetilhørighet for flygende personell

NAVlogoNye EØS-regler om trygdetilhørighet for flygende personell trådte i kraft 2. februar i år. I de nye reglene anses flygere og kabinpersonell å utføre sitt arbeid i det medlemslandet der de har sin hjemmebase.

NAV har nylig kommet ut med informasjon om hvor flygende personell skal ha sin trygdetilhørighet. De skriver bl.a. om en særskilt regel det er verdt å merke seg:

«Ved forordning 465/2012 ble det tilføyd en særskilt lovvalgsregel for flygere og kabinbesetning. Etter denne bestemmelsen anses flygere og kabinpersonell å utføre sitt arbeid i det medlemslandet der de har sin hjemmebase.»

Legg også merke til at det er en overgangsperiode på 10 år dersom arbeidstaker ikke ønsker noe annet:

«De tidligere reglene om trygdetilknytning gjelder likevel i en overgangsperiode på inntil 10 år. En person med hjemmebase i Norge, som var trygdedekket for eksempel i Danmark eller Irland før 2. februar 2013, skal fortsatt være trygdedekket der. Arbeidstakeren kan likevel be om at de nye reglene skal gjelde for ham eller henne.»

>> Mer informasjon finnes hos NAV <<