IFALPA-konferansen: GPS

IFALPA-konferansen samler årlig omlag 800 deltakere fra forbund og fagforeninger verden over. Årets konferanse er den 68. i rekken og finner sted i Dublin, Irland 12.-15.april. Konferansen åpner offisielt i dag, men startet i går 11.april med Global Pilot´s Symposium (GPS) som har blitt en tradisjon i forkant av hver konferanse. Her utveksles ideér og avholdes paneldebatter om de utfordringer vår bransje står overfor. 

Skjermbilde 2013-04-12 kl. 10.28.59Dette er det tredje året GPS arrangeres i forkant av IFALPA-konferansen, og GPS blir sett på som en av årets viktigste arenaer for utveksling av utfordringer, erfaringer og ideér på tvers av fagforeninger og forbund fra hele verden. Vår bransje blir mer og mer globalisert og mange av utfordringene vi står overfor er de samme uavhengig av hvilket kontinent vi tilhører. GPS har laget en video som godt illustrerer den internasjonale utviklingen og hvordan trafikken og økonomien utvikler seg og forflytter seg rundt i verden. Se videoen her.

Årets temaer var delt i tre hvor det ble ført paneldebatter om 1) kommunikasjon i den moderne erden, 2) effektive strategier og engasjement i juridiske diskusjoner om rammeverk som påvirker vår hverdag og 3) hvordan dagens forhandlinger har endret seg fra tidligere.

Kommunikasjon i den moderne verden tok for seg hvor viktig det er i dagens informasjonssamfunn å dele informasjon til riktige mennesker til riktig tid, både internt og eksternt. De fleste er i dag tidligjenglig on-line hele døgnet og det forventes at informasjon gjøres raskt tilgjengelig. Forbund og foreninger må bygge klare kommunikasjonsstrategier både for hvordan de skal kommunisere internt med egne medlemmer, men også hvordan de skal tilpasse og informere eksterne kontakter om det være seg journalister, politikere eller flypassasjerer. Presentasjonen finnes her: http://globalpilotssymposium.com/GPSWebsite/powerpoints/2013-GPS-Communications.pptx

Effektive strategier med deltakelse og engasjement i juridiske og politiske diskusjoner blir stadig viktigere i vår hverdag. For mange fagforeninger er kollektivavtalenes tid forbi og det er kun lovverket som står igjen. FTL-arbeidet i Europa ble trukket frem og vårt arbeid i NF ble kommentert spesielt da vi klarer å nå frem til politikere og myndigheter, samtidig som vi skaper engasjement og oppmerksomhet i media. http://globalpilotssymposium.com/GPSWebsite/powerpoints/2013-GPS-Pilot-Partisan.ppt

Jens Lippestad, NSF, til venstre, i paneldabatt under GPS i Dublin 2013.

Jens Lippestad, NSF, til venstre, i paneldabatt under GPS i Dublin 2013.

I paneldabetten om hvordan dagens forhandlinger har endret seg, deltok NSFs leder Jens Lippestad som vi alle vet var gjennom tøffe forhandlinger med SAS i fjor høst. Globalisering, liberalisering, og det juridiske systemet gir et langt mer kompleks forhandlingsmiljø enn tidligere. Dagens vellykkede forhandlinger krever prosjektledelse, faglige ressurser, og en grundig forståelse av miljøet og konteksten av forhandlingene. http://globalpilotssymposium.com/GPSWebsite/powerpoints/2013-GPS-Negotiations.ppt 

Mer informasjon og flere presentasjoner/oppsummeringer finnes på GPS sine websider: http://globalpilotssymposium.com/