Flyoperativt Forum 2013

Kjell Klevan og FSIK

FSIK-representanter med Kaptein Kjell Klevan i midten

Flyoperativt Forum ble arrangert på Gardermoen 8.-10. april. Flysikkerhetskomitéen var godt representert og noterte seg mange nyttige moment, både under foredragene og i dialog med luftfartskolleger.
Kjell Klevan fikk Flyoperativt Forum sin hederspris for langvarig innsats for Norsk Luftfart. I flysikkerhetssammenheng huskes Kjell og hans crew spesielt for sin prestasjon ifm hendelsen med en røykfylt cockpit i 1989. (Se reportasje ang. nødlandinger fra Vi Menn)

Alle foredrag og presentasjoner fra forumet finner du her.