– Vi har mast siden 2010

Tidligere dene uken stod to tidligere kabinansatte i Ryanair frem og fortalte om arbeidsforholdene de har jobbet under på Rygge-basen. Saken har medført at det har blitt rettet stor og viktig oppmerksomhet mot kritikkverdige arbeidsforhold for flygende personell som både Norsk Flygerforbund og Parat på hver sin kant har frontet i lang tid. – Siden 2010 har vi påpekt manglende tilsyn med blant annet Ryanair på Rygge. Myndighetene har vært altfor trege, men nå ser det endelig ut til at noe skjer, sier leder i NF Aleksander Wasland.

Leder i Norsk Flygerforbund, Aleksander Wasland

Leder i Norsk Flygerforbund, Aleksander Wasland

Det var de to tidligere kabinansatte i Ryanair, Alessandra Cocca og Zuzanna, som tidligere denne uken stod frem og fortalte om kritikkverdige arbeidsforhold i selskapet. Cocca hadde base på Rygge og mener seg usakelig oppsagt og vil gå til sak mot Ryanair. Hun er den første i Europa som åpent står frem mot Ryanair  og hun gir dermed arbeidsforholdene et veldig viktig ansikt.

– De kabinansatte som nå står frem er modige og fortjener vår fulle støtte. Dessverre begrenser ikke problemstillingene seg bare til de kabinansatte. Selv om vi snakker om helt andre lønnsnivåer er flygerne utsatt for akkurat det samme hvor «management by fear» er rådende, sykelønnsordninger og sosiale rettigheter fraværende, sier Wasland.

Siden 2010 har Norsk Flygerforbund flere ganger stilt spørsmål og påpekt overfor både Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet og bedt de komme i gang med tilsyn av Ryanair på Rygge. Vi har bedt de avklare hvem som skal ha ansvaret for å føre tilsyn av arbeidsmiljøet i utenlandske flyselskaper med baser i Norge, samt hvem som skal drive tilsvarende tilsyn av norske flyselskaper med baser utenfor Norge. Hvilket regelverk skal gjelde for Ryanair på deres base på Rygge? Irsk eller norsk?
– Nå uttaler Luftfartstilsynet at de skal komme i gang med tilsyn i løpet av 2013, og det er bra. Men det har tatt altfor lang tid å få dette på plass. I mellomtiden har det ikke blitt ført noe tilsyn og det har vært fritt frem for selskapene, sier Aleksander Wasland.

Gjelder ikke bare Ryanair
Sakene som har rullet i media de siste dagene har hovedsakelig dreid seg om kritikkverdige forhold i Ryanair og det faktum at det også omfatter deres norske base på Rygge. Men modellen Ryanair styrer etter er en modell som stadig flere selskaper styrer etter.
– Norwegian er et selskap styrer etter den samme modellen. Ansettelseskontraktene som brukes på Norwegians baser utenfor Skandinavia er så og si identiske med de man finner i Ryanair, og flygere og kabinansatte på disse kontraktene flyr inn og ut av Norge i dag, sier Wasland som mener at det som nå kommer opp  bare er toppen av isfjellet.

– Vårt budskap er soleklart: Flygere skal være ansatt i selve flyselskapet! Flygerne skal ha rett og beskyttelse til å utføre sitt fag! Regelverket må endres og gjennom ECA skal vi nå kjempe den videre «kontraktskampen», sier en bestemt Aleksander Wasland.

Aktuelle saker fra de siste dager:
– Kabinansatte saksøker Ryanair: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.10979931
– Frykter for jobbene sine: http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2593949.ece
– Tok 2-3 år før jeg begynte å tjene penger: http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2594319.ece
– Manglende tilsyn: http://www.nrk.no/okonomi/har-ikke-fort-ryanair-tilsyn-1.10980927
– Skulle ha skattet til Norge: http://www.nrk.no/okonomi/_-skulle-ha-skattet-til-norge-1.10979281
– Debatt på NRK: http://tv.nrk.no/serie/aktuelt-tv/nnfa50041013/10-04-2013