Utnyttelse av flygende personell

I lys av de siste dagers oppslag omkring arbeidsforholdene for de kabinansatte i Ryanair, uttrykker Norsk Flygerforbund sin fulle støtte i deres sak.

Leder i Norsk Flygerforbund, Aleksander Wasland

Leder i Norsk Flygerforbund, Aleksander Wasland

– Norsk Flygerforbund (NF) har i lengre tid påpekt uholdbare ansettelsesforhold både i Ryanair og i andre lavkostselskaper, blant annet Norwegian. At tidligere kabinansatte nå står frem er både modig og nødvendig, sier leder i NF Aleksander Wasland.

Mange flygerne omfattes av samme type kontrakter som det de kabinansatte i Ryanair avslører. Dette er dessverre ikke noe nytt. Norwegian og andre lavkostselskaper opererer på samme måte, og med tilsvarende dårlige betingelser på mange flyruter inn og ut av Norge i dag.

– Bruk av midlertidig arbeidskraft via ulike former for bemanningsbyråer tåkelegger ansvarsforhold både når det kommer til sosial sikkerhet, skatt og ikke minst flysikkerhet. Flyselskapene skjuler seg bak en argumentasjon om at de ikke er ansvarlige for arbeidstagere som er på kontrakt. Dette er ansvarsfraskrivelse og står i skarp kontrast til luftfartens særlige behov for gjennomsiktighet og klare ansvarsforhold, sier advokat og generalsekretær i NF, Sigurd Løkholm.

Generalsekretær Sigurd Løkholm

Generalsekretær Sigurd Løkholm

Norsk Flygerforbund er meget bekymret for utviklingen, ledet av Ryanair, som nå sprer seg til andre aktører. Luftfarten er en sikkerhetskritisk bransje og fundamentet for god sikkerhet er at de ansatte kan si ifra om forhold som ikke er som de skal være, uten en risiko for i neste øyeblikk å miste jobben.

– Vi har eksempler på at flygere har mistet sin jobb fordi de sa ifra. Et ansettelsesforhold basert på frykt er ikke akseptabelt. Den eneste løsningen er at myndigheten stiller krav om at flygende personell skal være ansatt i selve flyselskapet og med vanlige rettigheter, sier Aleksander Wasland.

Kontakttelefon:
Leder, Norsk Flygerforbund: Aleksander Wasland: Tel.: 90 18 64 51
Generalsekretær Sigurd Løkholm: Tel.: 93 23 58 88